Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG Rybnik: spotkanie z Zakładowymi Społecznymi (..)

OUG Rybnik: spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy

29 Maja 2013

W dniu 28 maja 2013 r. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy z zakładów nadzorowanych przez ten Urząd. Wzięli w nim udział przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju, Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach oraz Zakładu "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" w Czeladzi.
Podczas spotkania, które prowadził dyrektor OUG w Rybniku mgr inż. Piotr Karkula, poruszono m.in. następujące zagadnienia:
- stan bezpieczeństwa pracy w roku 2012 i minionym okresie br. w podziemnych zakładach górniczych, w tym w nadzorowanych przez OUG w Rybniku;
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w roku 2012 i w czterech miesiącach 2013 r.;
- wypadki zaistniałe w 2013 r. w nadzorowanych przez OUG w Rybniku podziemnych zakładach górniczych,
- informację o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących aparatów typu KA 60.
W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja, podczas której poruszono kwestie związane ze zbliżającym się wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych oraz problemy związane z właściwym doborem środków ochrony indywidualnej.

do góry