Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Obrady Grupy Roboczej ds. Górnictwa Węgla Kamiennego

Obrady Grupy Roboczej ds. Górnictwa Węgla Kamiennego

26 Czerwca 2012

26 czerwca br. w WUG obradowała Grupa Robocza ds. Górnictwa Węgla Kamiennego, funkcjonująca w ramach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, działającej przy WUG. Wiodącym tematem posiedzenia było ratownictwo górnicze.

Po przedstawieniu przez przedstawicieli Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego problemów nurtujących to środowisko uznano, że należy reaktywować Radę ds. Ratownictwa Górniczego. Działała ona w latach 80-tych XX wieku przy CSRG.

Podczas posiedzenia postanowiono, że pracownicy WUG przygotują w najbliższych tygodniach seminarium o uwarunkowaniach technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych ratownictwa górniczego w kopalniach węgla kamiennego. Raport na ten temat został już opracowany przez Główny Instytut Górnictwa, m.in. na podstawie prowadzonych badań ankietowych. Na seminarium zostaną zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorców górniczych, zawiązków zawodowych i inżynierowie wentylacji z kopalń węgla kamiennego, którym zaprezentowane zostaną wnioski z raportu GIG.

Grupa Robocza ds. Górnictwa Węgla Kamiennego została powołana dwa lata temu przez prezesa WUG. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 21 czerwca 2010 r. Zadaniem Grupy Roboczej jest przygotowanie opinii dla Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, czyli przyspieszenia i usprawnienia pracy gremium reprezentującego różne środowiska górnicze (przedsiębiorców, naukowców, związkowców itd.). Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie jest organem doradczym prezesa WUG.

Grupa Robocza na dzisiejszym posiedzeniu zapoznała się z informacjami dotyczącymi stanu BHP w kopalnia węgla kamiennego w 2012 roku oraz zasadami i procedurami sprawowania szczególnego nadzoru nad ruchem wybranych podziemnych zakładów górniczych. Dyskutowano nad przygotowywanym Katalogiem Dobrych Praktyk w zakresie profilaktyki chorobom zawodowym oraz bezpieczeństwa pracy w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego.

Obrady Grupy Roboczej prowadził jej przewodniczący, wiceprezes WUG - Wojciech Magiera. Zasiadają w niej przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych działających w kopalniach węgla kamiennego.

do góry