Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Odmetanowanie złoża przed eksploatacją

Odmetanowanie złoża przed eksploatacją

15 Kwietnia 2014
Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi eksperymentalne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi. Mirosław Koziura, wykonujący obowiązki prezesa WUG uczestniczył w podsumowaniu drugiego etapu i oceny możliwości zastosowania tej metody w warunkach złożowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Unikatowe w Polsce badania są prowadzone w KWK "Mysłowice-Wesoła", należącej do WUG. Zostały rozpoczęte w 2013 roku. We wrześniu br. powinny być zakończone testy produkcyjne. Eksperyment jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Unikatowe badania geologiczne i zawansowana technologia wierceń poziomych ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie: czy można odmetanować złoże przed rozpoczęciem eksploatacji oraz wykorzystać metan na skalę przemysłową do celów energetycznych.

Mirosław Koziura podkreśla, że dla nadzoru górniczego eksperyment prowadzony w KWK "Mysłowice-Wesoła" jest istotny z wielu względów. Nadzorowane są pionierskie badania, które mogą przynieść poprawę bezpieczeństwa pracy górników przy rosnącym zagrożeniu metanowym wraz z głębokością eksploatacji. Wartością dodana mogą być zyski finansowe dla przedsiębiorców górniczych z przemysłowego wykorzystania metanu, który może być cennym surowcem energetycznym. Na tym etapie realizacji projektu badawczego trudno oszacować efektywność i koszt odmetanowania złoża z powierzchni.


do góry