Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ogłoszenie Prezesa WUG w związku z ogłoszeniem stanu (..)

Ogłoszenie Prezesa WUG w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

23 Marca 2020

OGŁOSZENIE

 W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), wprowadzam ograniczenie pracy Wyższego Urzędu Górniczego polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

1)  w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego nie będą przyjmowani interesanci;

2)  wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię Główną Wyższego Urzędu Górniczego w okienku na portierni;

3)  kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej WUG;

4)  składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

do góry