Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Okresowe narady bhp oraz spotkania z pracownikami kopalń

Okresowe narady bhp oraz spotkania z pracownikami kopalń

2 Września 2009
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa w okresie od 4 do 26 sierpnia 2009 r. osoby kierownictwa OUG w Rybniku uczestniczyły w okresowych naradach bhp we wszystkich nadzorowanych podziemnych zakładach górniczych oraz w spotkaniach z wybranymi grupami pracowniczymi w trzech kopalniach, w których w 2009 roku odnotowano pogorszenie się stanu bezpieczeństwa.

W trakcie narad i spotkań omówiono przyczyny, okoliczności oraz wyniki analizy wypadków zaistniałych w 2009 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku. Ponadto zaprezentowano animacje komputerowe typowych wypadków górniczych. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że decydujący wpływ na zaistnienie wszystkich tegorocznych wypadków, dochodzonych przez OUG w Rybniku, miał czynnik ludzki. Głównymi przyczynami wypadków były: nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i ustaleń dokumentacji, niewłaściwa organizacja prac, przebywanie w zasięgu pracujących maszyn i urządzeń, przebywanie w wyrobiskach, w których prowadzony był transport linowy oraz niezachowanie należytej ostrożności.

Łącznie w naradach i spotkaniach uczestniczyło 2259 osób, w tym 570 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. W większości narad i spotkań brali udział również przedstawiciele przedsiębiorców i związków zawodowych, zakładowi społeczni inspektorzy pracy oraz oddziałowi społeczni inspektorzy pracy.
do góry