Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i (..)

Pierwsze posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn
i okoliczności wypadku w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka”

9 Maja 2018

  W środę, 9 maja br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się pierwsze, organizacyjne posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju. Ustalono cztery tematy, nad którymi pracować będą eksperci. Wstępnie zakończenie prac Komisji wyznaczono na 10 sierpnia br.

Komisja pracuje w 17-osobowym składzie pod przewodnictwem Zbigniewa Rawickiego, dyrektora Departamentu Górnictwa WUG. Zastępcami przewodniczącego są Piotr Buchwald, prezes Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Zorychta z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jej skład tworzą m.in. przedstawiciele: Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Wśród nich są geofizycy i geomechanicy,  także specjaliści w zakresie wentylacji oraz z zakresu wiertnictwa.

Geomechanicy zbadają jak doszło do wstrząsu, co go spowodowało i w jakim stopniu warunki górniczo-geologiczne mogły na to wpłynąć. Geofizycy będą się zajmowali mechanizmem wstrząsu. Eksperci zbadają także przebieg akcji ratowniczej.

W trakcie posiedzenia zainaugurowanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka, zaprezentowany został aktualny stan prowadzonej akcji ratowniczej w Ruchu „Zofiówka”. Ponadto w ramach komisji wydzielono specjalne podzespoły specjalistów, które przygotują odpowiednie ekspertyzy. W toku prac Komisja skupi się na aspektach technicznych wypadku. Ponadto oceni możliwość prowadzenia w przyszłości robót w rejonie zdarzenia. Na koniec Komisja sformułuje wnioski oraz zalecenia aby w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń.

Tematy, nad którymi będą pracować eksperci są następujące:

  • określenie mechanizmu wstrząsu wysokoenergetycznego, zaistniałego w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, oraz przesłanek zaistnienia tego wstrząsu, którego skutkiem było tąpnięcie oraz wypadek zbiorowy;
  • analiza zagrożenia metanowego, w kontekście tąpnięcia, o którym mowa w pkt 1, uwzględniająca stosowane metody prognozowania oraz działalność profilaktyczną;
  • wpływ prowadzonych robót na sejsmiczność w rejonie zaistniałego zdarzenia oraz możliwości dalszego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w tym rejonie;
  • ocena akcji ratowniczej.

Po zakończeniu obrad Komisji jej przewodniczący - Zbigniew Rawicki - spotkał się z przedstawicielami mediów.

do góry