Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie Komisji po katastrofie budowlanej w (..)

Pierwsze posiedzenie Komisji po katastrofie budowlanej w KWK "Szczygłowice"

15 Września 2008

15 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej – zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r., w Kompani Węglowej S.A., Oddział KWK "Szczygłowice" w Knurowie.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z okolicznościami zaistniałego zdarzenia oraz przebiegiem wcześniejszych prac prowadzonych przez kierownictwo kopalni, dotyczących rozpoznania i likwidacji zagrożenia ze strony obudowy szybu. Ponadto omówiono przebieg prowadzonej akcji ratowniczej.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych przedstawili wydane decyzje oraz wyniki dotychczasowych badań i dochodzeń przeprowadzonych po zaistniałym zdarzeniu. Dyrektor OUG w Gliwicach przedstawił dotychczasowe opinie i ekspertyzy, dotyczące stanu obudowy szybu V, w aspekcie prowadzonej eksploatacji i utrzymania ruchu. Ponadto ustalono kierunki prac Komisji, w tym tematykę niezbędnych ekspertyz, które zostaną opracowane przez Zespoły robocze.

do góry