Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie Komisji powołanej po katastrofie w (..)

Pierwsze posiedzenie Komisji powołanej po katastrofie w kopalni "Wujek"

22 Września 2009

W dniu 22 września 2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji powołanej decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 września 2009 r. dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 18 września 2009 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek", Ruch "Śląsk" w Rudzie Śląskiej.

Obrady prowadził przewodniczący Komisji, wiceprezes WUG Wojciech Magiera. Podczas posiedzenia omówiono przebieg zdarzenia i akcji ratowniczej w KWK "Wujek". Zapoznano członków Komisji i zaproszonych gości z treścią decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji, a także z jej składem osobowym i regulaminem pracy. Przedstawiono wyniki dotychczasowych badań i dochodzeń przeprowadzonych po zdarzeniu, po czym ustalono kierunki prac Komisji, w tym tematykę niezbędnych ekspertyz, które zostaną opracowane przez zespoły robocze. Omówiono również zasady przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia.

do góry