Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pikieta Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce

Pikieta Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce

21 Lutego 2014

21 lutego br. przed siedzibą WUG w Katowicach odbyła się pikieta przedstawicieli Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, której uczestnicy złożyli petycję skierowaną do Prezesa WUG.
Petycja dotyczy "masowej ilości usterek i nieprawidłowości aparatów KA-60 produkcji Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A. w Tarnowskich Górach" i zawiera postulat, aby podmioty do których ją skierowano "w trybie pilnym spowodowały swymi decyzjami uporządkowanie spraw w zakresie masowo użytkowanych niesprawnych aparatów ucieczkowych KA-60 wprowadzonych do ruchu zakładów górniczych oraz zastosowały w ramach swoich kompetencji odpowiednie sankcje i kary wobec winnych zaniedbań".
Należy przypomnieć, iż w związku z wcześniejszymi informacjami prasowymi i radiowymi – w dniu 17.02.2014 r. – Zarząd "FASER" S.A. w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej spółki stwierdził, że "informacje te są nierzetelne i nieprawdziwe", zaś artykuły prasowe "sporządzone w sposób nieuczciwy tj. m.in. bez uzyskania stanowiska producenta". Z cytowanego oświadczenia wynika, że aparaty ucieczkowe KA-60, użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi, są w pełni sprawne, bezpieczne i zachowują swe właściwości ochronne. Usterki wystąpiły w aparatach, w których stwierdzono uszkodzenia mechaniczne, czyli w takich "w których stwierdzono brak użytkowania w zgodzie z instrukcją obsługi".
Podczas narady dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, która odbyła się 20 lutego br., Prezes WUG polecił dokonanie wnikliwej kontroli używanych w kopalniach aparatów ucieczkowych KA-60.

do góry