Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Podpisanie deklaracji o współpracy

Podpisanie deklaracji o współpracy

10 Września 2008

10 września br., w siedzibie WUG, Prezesi urzędów górniczych Republiki Czeskiej, niemieckich krajów związkowych Brandenburgii i Saksonii, Republiki Słowackiej i Rzeczpospolitej Polskiej podpisali deklaracje o współpracy.

Pierwszą z deklaracji podpisali Prezesi urzędów górniczych Republiki Czeskiej - Ivo Pěgřímek, niemieckich krajów związkowych Brandenburgii - Klaus Freytag i Saksonii - Reinhard Schmidt oraz Rzeczpospolitej Polskiej - Piotr Buchwald. Deklaracja ta stanowi, że dla wzbogacenia doświadczeń, a tym samym sprawniejszego funkcjonowania urzędów górniczych, ogromne znaczenie ma wymiana informacji obejmujących wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pracy, gospodarki złożami kopalin i ochrony środowiska w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego.

Wśród istotnych zagadnień, które będą przedmiotem dyskusji w trakcie spotkań przedstawicieli urzędów znajdą się m.in.: gospodarcze wykorzystanie metanu, prace badawcze i stosowanie technologii związanych ze zgazowaniem węgla, doświadczenia urzędów górniczych w zakresie bezpieczeństwa przy prowadzeniu sekwestracji dwutlenku węgla w skorupie ziemskiej oraz implementacja do prawa krajowego postanowień Dyrektyw Rady 92/91/EWG i 92/104/EWG.

Drugą deklarację podpisał Prezes słowackiego Głównego Urzędu Górniczego - Peter Kúkelčík i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - Piotr Buchwald, którzy uznali, iż dla wzbogacenia doświadczeń, a tym samym sprawniejszego funkcjonowania urzędów górniczych, ogromne znaczenie ma wymiana informacji obejmujących wybrane zagadnienia prowadzenia działalności geologicznej i górniczej,
a także prawnych regulacji dotyczących organów nadzoru górniczego.

Podczas spotkań roboczych specjaliści z obu urzędów będą informowali się wzajemnie na temat projektów postanowień przepisów prawa górniczego regulujących zagadnienia bezpieczeństwa pracy, gospodarki złożem i ochrony środowiska, ważniejszych doświadczeń z działalności organów nadzoru górniczego, doświadczeń w zakresie nadzoru i kontroli dotyczących wykonywania prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód leczniczych i termalnych oraz wykorzystania ciepła Ziemi jako źródła energii.

do góry