Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Podsumowanie XV Spotkania Szefów Urzędów Górniczych

Podsumowanie XV Spotkania Szefów Urzędów Górniczych

3 Lipca 2009

W dniu 2 lipca 2009 r. uroczystym podpisaniem Memorandum zakończyło się XV Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych w Tallinie.
W trzydniowym Spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nadzoru górniczego Austrii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Wielkiej Brytanii. Tematem przewodnim tegorocznych obrad było gospodarowanie odpadami w przemyśle wydobywczym. W imieniu delegacji WUG prezentację poświęconą problematyce transpozycji dyrektywy o odpadach wydobywczych do prawodawstwa polskiego przedstawił dyrektor Biura Organizacyjnego Jacek Bielawa.
W drugim dniu odbyła się wizyta techniczna w odkrywkowej kopalni łupków bitumicznych w Narva.
W końcowym memorandum XV Spotkania podkreślono m.in. konieczność intensyfikacji współpracy organów nadzoru górniczego w zakresie wymiany informacji i doświadczeń dotyczących najlepszych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz badań naukowych odnoszących się do odpadów wydobywczych.
W memorandum zapisano także, że kolejne Spotkanie odbędzie się w 2010 r. w Niemczech i będzie poświęcone sposobom skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w przemyśle wydobywczym. Ponadto ustalono, że XVII Spotkanie będzie miało miejsce w Polsce w 2011 r., a rok później przedstawiciele nadzoru górniczego spotkają się w Austrii.

do góry