Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Polski przekład międzynarodowego kodeksu praktyk bhp

Polski przekład międzynarodowego kodeksu praktyk bhp

5 Marca 2009

Na stronie internetowej WUG oraz na płytach CD został opublikowany polski przekład „Kodeksu praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnych zakładach górnictwa węglowego” Międzynarodowej Organizacji Pracy. Publikacja została przygotowana przez zespół redakcyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Decyzję o opracowaniu Kodeksu podjęła Rada Administracyjna Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), która w marcu 2005 r. postanowiła zwołać specjalne spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnym górnictwie węglowym. Spotkanie, odbywające się w dniach od 8 do 13 maja 2006 r. w Genewie, poświęcono przygotowaniu i przyjęciu nowego kodeksu praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach węglowych. W pracach uczestniczyło po ośmiu ekspertów reprezentujących przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników, wybranych po konsultacjach z Radą Administracyjną MOP. W wyniku tych prac powstał Kodeks oparty na zasadach ustanowionych przez międzynarodowe instrumenty prawne dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Dwa pierwsze rozdziały Kodeksu traktują o jego celach i zakresie zastosowania. W kolejnych dwóch rozdziałach omówiono, w oparciu o ramy prawodawstwa krajowego, zakres odpowiedzialności, obowiązki oraz prawa kompetentnych organów, inspekcji pracy, pracodawców, pracowników oraz ich organizacji, dostawców, producentów, projektantów i wykonawców. Opisano systemy zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem zawodowym (bhp), służby bezpieczeństwa i zdrowia, procedury sporządzania raportów bhp. W części II kodeksu omówiono metodologię rozpoznawania zagrożeń i sposoby uwzględniania ryzyka. W części III przedstawiono różnego rodzaju zagrożenia występujące powszechnie w podziemnych zakładach górniczych, począwszy od zagrożeń pyłowych, metanowych, wodnych, poprzez zagrożenia powstające w związku ze stosowaniem urządzeń elektrycznych i maszyn, a kończąc na zagrożeniach występujących na powierzchni. Każdy podrozdział zawiera charakterystykę poszczególnych zagrożeń, ocenę ryzyka ich występowania oraz wytyczne dotyczące związanej z nimi profilaktyki.

Kodeksy MOP są przygotowywane zawsze z myślą o tych, którzy – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – są odpowiedzialni za zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w odniesieniu do poszczególnych czynników zagrożeń zawodowych (takich jak np. środki chemiczne, ciepło, hałas i drgania), sektorów działalności gospodarczej (np. budownictwo, leśnictwo, górnictwo), sprzętu. Kodeksy nie zastępują krajowych przepisów lub przyjętych norm. Ich celem jest przedstawienie wytycznych, zgodnych z postanowieniami krajowych przepisów, dla osób, które mogą być zaangażowane, poprzez udział w dialogu społecznym, w tworzenie tego rodzaju postanowień lub opracowywanie programów prewencji i ochrony na poziomie krajowym lub na poziomie przedsiębiorstwa. Kodeksy adresowane są w szczególności do organów państwowych, pracodawców, pracowników oraz ich organizacji, jak również do komisji zarządzających zdrowiem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach.

do góry