Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Poradnik dla przedsiębiorców górnictwa otworowego

Poradnik dla przedsiębiorców górnictwa otworowego

22 Maja 2013

Wraz z wejściem w życie nowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze pojawiły się wątpliwości dotyczące kwalifikacji osób wykonujących czynności w średnim i niższym dozorze ruchu w zakładach górnictwa otworowego. W dawnym porządku prawnym stwierdzanie i kontrole wymogów w tym zakresie spoczywało na organach nadzoru górniczego. Ustawodawca uznał, że taki gorset formalny nie zapewnia elastyczności w stawianiu wymogów kwalifikacyjnych oraz dostosowania ich do realiów konkretnej firmy poszukującej lub wydobywającej kopaliny. W nowej ustawie takie uprawnienia oddano podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, a urzędom górniczym pozostawiono stwierdzanie kwalifikacji osób dozoru wyższego i kierownictwa zakładów. Był to wstęp do postępującej obecnie deregulacji niektórych zawodów.
Przedsiębiorcy zainteresowani dobrym wykonywaniem swoich nowych zadań w ubiegłym roku kierowali do WUG pytania, jak należy je wykonać. Prezes WUG zadecydował, że w ramach działalności prewencyjnej i upowszechniania dobrych praktyk należy przygotować poradnik dla przedsiębiorców górnictwa otworowego. Zadanie to zostało wpisane do strategii działania nadzoru górniczego. Projekt przygotowany przez WUG został 21 maja br, zaakceptowany i podpisany przez prezesa WUG.
"Przewodnik dla przedsiębiorców górnictwa otworowego" jest dostępny na stronie internetowej WUG w zakładce "Kwalifikacje" (Dobre praktyki).
Kwalifikacje adekwatne do powierzonych zadań są filarem bezpiecznego prowadzenia ruchu w zakładzie górniczym. Na osobach dozoru ruchu i kierownictwie spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania zakładu na ludzi i środowisko. Informacje zawarte w Przewodniku nie są źródłem prawa i nie mają wiążącej mocy prawnej. Przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z poradnika, precyzując wymogi, które powinni postawić swoim pracownikom.

do góry