Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

6 Czerwca 2008

W dniu 5 czerwca 2008 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się XXII posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Obrady prowadził przewodniczący Komisji prof. dr hab. inż. Józef Dubiński.

Podczas posiedzenia omówiono ocenę stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2007 r. oraz za 5 miesięcy 2008 r. oraz przedstawiono informację o wynikach funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych.

Ponadto przedstawiono realizację wniosków komisji powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w latach 1998–2008 dla zbadania przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w celu m.in. ich szczegółowego wyjaśnienia i zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Omówiono także aktualny stan prac nad projektem nowej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

do góry