Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i (..)

Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał

5 Października 2009

W dniu 5 października 2009 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali.

Podczas posiedzenia przedstawiono wyniki dotychczasowych badań, przesłuchań i dochodzeń, a także omówiono zamierzenia w zakresie prowadzenia prac badawczych w rejonie miejsca zdarzenia, do którego doszło w dniu 7 września 2009 r. w ZG „Rudna”. Ponadto zgłoszono propozycje tematów ekspertyz i prac specjalistycznych.

do góry