Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń (..)

Posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych

2 Czerwca 2010
W dniu 2 czerwca 2010 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Podczas posiedzenia zaopiniowano wniosek KW S.A. Oddział KWK "Brzeszcze-Silesia" Ruch I Brzeszcze w zakresie monitoringu i zwalczania zagrożeń naturalnych podczas eksploatacji ściany nr 111 w pokładzie 352 partia zachodnia, poziom 900/740 m, w której prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40m3 CH4/min. Koreferat wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Sułkowski.

Ponadto zaopiniowano wniosek KW S.A. Oddział KWK "Jankowice" w zakresie proponowanych warunków bezpieczeństwa w rejonie tamy izolacyjnej TI-11/400, zabudowanej w przekopie badawczym poz. 400 m. Koreferat wygłosił prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak.
do góry