Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika WUG

Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika WUG

28 Marca 2012

28 marca br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Rady Programowej miesięcznika "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie". Obrady otworzył Prezes WUG Piotr Litwa. Redaktor naczelny Mirosław Koziura podsumował działalność miesięcznika w roku 2011 i przedstawił informacje na temat statusu prawnego, profilu, kręgu odbiorców oraz działalności redakcji czasopisma. W ramach dyskusji dotyczących wydawania miesięcznika członkowie Rady przedstawili propozycje działań na rzecz dalszego rozwoju i poszerzania kręgu odbiorców czasopisma.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - Wydawca Miesięcznika Piotr Litwa przypomniał, że ideą przyświecającą utworzeniu Rady jest skupienie wokół miesięcznika WUG grupy wybitnych przedstawicieli świata nauki, którzy będą udzielać redakcji wsparcia w formułowaniu i realizacji linii programowej czasopisma.

do góry