Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej

Posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej

4 Lutego 2010

W dniu 4 lutego 2010 r. Prezes WUG Piotr Litwa wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w Sali Senatu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Rada Społeczna Politechniki Śląskiej została powołana w celu opiniowania kierunków rozwoju oraz działalności dydaktycznej i badawczej tej Uczelni. Ma stanowić również platformę do wymiany doświadczeń i poglądów na temat miejsca i roli Politechniki Śląskiej w otoczeniu społecznym i gospodarczym.
Posiedzenia Rady będą odbywały się co najmniej raz na pół roku.

do góry