Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków (..)

Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy

1 Lipca 2011

29 czerwca br. dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu brał udział w posiedzeniu Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy.
Spotkanie odbyło się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu z udziałem wszystkich partnerów WSOWPP.
Podczas posiedzenia podsumowano stan wypadkowości w województwie wielkopolskim oraz działalność w ramach WSOWPP w I połowie 2011 roku, a także dokonano uroczystego wręczenia Dyplomów Uznania grupie pracodawców, u których w 2010 roku nie wydarzył się żaden wypadek przy pracy. W dalszej części spotkania partnerów WSOWPP omówiono zadania na drugie półrocze 2011 r.
Między innymi zaplanowano:
- stworzenie systemu "sieci powiązań" i podejmowanie działań doraźnych w ramach WSOWPP;
- zbieranie informacji o zagrożeniach występujących w zakładach pracy;
- propagowanie dobrych praktyk;
- opracowanie kampanii plakatowej uświadamiającej skutki wypadków;
- przygotowanie konkursów i nagród dla pracodawców odnoszących sukcesy w ograniczaniu zagrożeń wypadkowych;
- redystrybucja materiałów szkoleniowych oraz przygotowanie filmu szkoleniowego z zakresu
zagrożeń na budowach, przy pracach transportowych oraz przy eksploatacji i obsłudze instalacji i urządzeń elektrycznych.

do góry