Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o.

25 Kwietnia 2019

W czwartek, 25 kwietnia br., w Urzędzie Gminy Bestwina, odbyło się czwarte posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, na powierzchnię terenu,
w granicach administracyjnych gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna i Wilamowice, Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach oraz PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2018 r. oraz w I kwartale 2019 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych oraz deformacji terenu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące współpracy organów samorządowych z kopalnią, prowadzącą eksploatację pod terenami gmin. Przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2019 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.
Na koniec spotkania omówiono zagadnienia związane z pracami prowadzonymi przez Przedsiębiorcę w zakresie nadbudowy wałów rzeki Wisły w Rudołtowicach i Goczałkowicach-Zdroju.

do góry