Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

12 Maja 2016

12 maja br. w Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica” w Gliwicach odbyło się 41. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. oraz kopalń: „Sośnica”, „Makoszowy” „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji 6 uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu. Przedstawiciele kopalni „Knurów-Szczygłowice” przedłożyli informację o stanie robót hydrotechnicznych  na potoku Gierałtowickim. Kopalnia „Sośnica” poinformowała o stanie realizacji 3 uchwał w zakresie: likwidacji zawodnienia terenu pomiędzy ulicami: Szkolną, Powstańców Śląskich, Karola Miarki i Gierałtowicką w Przyszowicach, zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Fornalskiej oraz rzeką Kłodnicą - w związku z budową zbiornika Sośnica I, a także robót związanych z likwidacją zalewiska Wn-24. Kopalnia „Makoszowy” poinformowała o stanie realizacji 2 uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego. Dotyczyły one: robót związanych z podwyższeniem i uszczelnienia obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego oraz stanu robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim. Zespół Porozumiewawczy zdecydował o kontynuowaniu wszystkich uchwał.

Ponadto przedstawiono zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2016 r. Omówiono oddziaływanie tej eksploatacji na powierzchnię terenu oraz pokazano prezentację dotyczącą usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z zaprezentowanego materiału wynika, że w II i III kwartale 2016r. pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację prowadzić będą kopalnie: „Sośnica”, „Makoszowy”, „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”. Przedstawiciele wszystkich kopalń podkreślili, że są zabezpieczone środki finansowe na usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Wójt Gminy Gierałtowice zaznaczył, że konstruktywny dialog i współpraca Gminy i kopalń pozwoli na zrealizowanie do końca rozpoczętych zadań hydrotechnicznych, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców.

do góry