Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice

27 Listopada 2017

W poniedziałek 27 listopada br. w Urzędzie Gminy Marklowice odbyło się posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice, prowadzonej przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Gminy Marklowice, Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach, PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. 

Program obrad obejmował m.in.:

  • realizację wniosków i warunków, zawartych w:
    • Uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG z 2015 r.
    • protokole nr 1/2016 z poprzedniego posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice w dniu 30 listopada 2016 r.;
  • realizację uwag Wójta Gminy Marklowice do projektów planów ruchu Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice;
  • analizę wyników obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, w tym wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz zaistniałych deformacji nieciągłych), a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia;
  • omówienie zakłóceń stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowanych, w tym zakresie działań profilaktycznych i naprawczych;
  • wykonanie planu napraw szkód górniczych, spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2016 oraz wg stanu na dzień 30 października 2017 r.;
  • planowaną eksploatację w nawiązaniu do projektów planu ruchu, „Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń „Marcel” i „Jankowice” w Polu Marklowice na lata 2016-2018, 2016-2021 i perspektywicznie do wyczerpania złoża”.
do góry