Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

24 Listopada 2023

W czwartek. 23 listopada br., w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, odbyło się 34. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.
W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Ruda Śląska, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: PGG S.A. Oddział KWK Ruda,  SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Pokój II” i  SRK S.A. Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej w II i III kwartale br. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto przedstawiono postęp prac związanych z: likwidacją zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Pokój II”, realizacją napraw szkód przez SRK S.A. Kopalnie Węgla w Całkowitej Likwidacji, a także z zakresem usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Szczegółowo zostały także poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalnią.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego - w IV kwartale 2023 r. i w I kwartale 2024 r., zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry