Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

10 Listopada 2023

W czwartek, 9 listopada 2023 r. w Zakładzie Górniczym „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu odbyło się 28. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miejskiego w Zabrzu z zastępcą prezydenta miasta na czele, Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu, Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A., PGG S.A. Oddział KWK „Ruda” Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej, PGG S.A. Oddział KWK „Sośnica” w Gliwicach, ZG „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu oraz SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej.

W trakcie posiedzenia omówiono m.in. zakres dokonanej w ostatnim półroczu eksploatacji górniczej oraz planowanej na najbliższe dwa kwartały. Przedstawiono również skutki oddziaływania wpływów tych eksploatacji na powierzchnię terenu i obiekty budowlane. Ponadto omówiono zakres rzeczowy i finansowy usuwania szkód związanych z ruchem zakładów górniczych, prowadzących działalność na terenie miasta Zabrze.

do góry