Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej PG „Silesia” na powierzchnię terenu

19 Kwietnia 2024

W czwartek, 18 kwietnia br., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, odbyło się trzynaste posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz  gmin Goczałkowice-Zdrój i Pszczyna, a także Zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic, Burmistrz Wilamowic, Wójt Gminy Bestwina, Wójt Gminy Miedźna.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2023 r. i I kwartału 2024 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

W trakcie obrad omówiono również zagadnienia dotyczące współpracy organów samorządowych
z kopalnią, prowadzącą eksploatację pod terenami gmin.

Ponadto przekazano informacje na temat planowanego w II i III kwartale 2024 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry