Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu

17 Maja 2021

W piątek, 14 maja br. w siedzibie Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gminy Libiąż, Chrzanów i Babice. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: Burmistrz Libiąża, Burmistrz Miasta Chrzanowa, Wójt Gminy Babice, Sołtys Żarek, Prezes i Wiceprezes Tauron Wydobycie S.A. oraz przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina
w Libiążu, dokonanej w okresie IV kwartału 2020 r. i I kwartału 2021 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem ZG Janina w Libiążu.

Ponadto omówiono bieżącą współpracę organów samorządowych z kopalnią, jak również przekazano informacje na temat planowanego - w okresie od maja 2021 r. do końca III kwartału 2021 r. - zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry