Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gminy Bytom

14 Maja 2021

13 maja br. odbyło się, w formie wideokonferencji, 18. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gminy Bytom.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Miasta w Bytomiu, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddziały: Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej i Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz zakładów górniczych prowadzących działalność na terenie miasta, tj. KWK „Bobrek-Piekary” w Bytomiu, Zakładu Górniczego „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Bytomiu, Zakładu Górniczego „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu i KWK „Centrum” w Bytomiu.

Podczas obrad omówiono wyniki monitoringu geodezyjnego wpływów podziemnej eksploatacji górniczej, oddziałujących na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia oraz autostradę A-1 i linię PKP relacji Tarnowskie Góry - Bytom.

Następnie przedstawiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie sprawozdawczym, który obejmował okres ostatnich 18 miesięcy i eksploatacji projektowanej na najbliższe półrocze, z uwzględnieniem wpływów ujawniających się na powierzchni terenu. Omówiono również realizację rzeczowo-finansową usuwania szkód górniczych za 2020 rok.

W dalszej części omówiono między innymi:

  • aktualny stan likwidacji infrastruktury podziemnej i powierzchniowej likwidowanego zakładu górniczego KWK „Centrum” oraz zamierzenia w tym zakresie na ten rok,
  • pracę Centralnej Pompowni „Bolko” w Bytomiu, która z końcem 2020 roku weszła w struktury SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi.

Przedstawiciel władz gminy Bytom zwrócił uwagę na szkody górnicze ujawnione w newralgicznej infrastrukturze miasta, w szczególności w obiektach oczyszczalni ścieków „Miechowice” i wiadukcie na ul. Miechowickiej nad Obwodnicą Północną. Poinformował również, że gmina przystąpiła do realizacji zadania w temacie oceny i regulacji gospodarki wodnej na terenie zalewisk „Brandka” i „Bączek” i liczy w tym zakresie na współpracę z przedsiębiorcami górniczymi.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrali między innymi przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i KWK „Bobrek-Piekary”, którzy wyjaśnili kwestie wzajemnej komunikacji w zakresie planowanej eksploatacji górniczej, mającej wpływ na stan techniczny infrastruktury kolejowej.

do góry