Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

10 Października 2014

9 października br. w KWK "Knurów-Szczygłowice" odbyło się 40 posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów.
Posiedzeniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: zastępca Prezydenta Miasta Knurowa, przedstawiciele: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., RZGW, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Nadleśnictwa Rybnik oraz KWK "Knurów-Szczygłowice".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2014 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Do zaprezentowanego materiału zebrani nie wnieśli uwag.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu. Zebrani pozytywnie ocenili zakończenie realizacji zadania dotyczącego prac rekultywacyjnych w rejonie Starej doliny potoku Wilcza, które było przedmiotem obrad Zespołu porozumiewawczego od kilkunastu posiedzeń. Wszyscy podkreślili rolę zespołu w tak skomplikowanym i długoterminowym zadaniu, jak zakończona rekultywacja.
W trakcie posiedzenia szczególną uwagę zwrócono na przebieg prac prowadzonych przez KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice, poprzedzających eksploatację górniczą planowaną w rejonie przepustu PKP nad rzeka Bierawką i w rejonie rowu Czuchowskiego. Prace te obejmują one m.in. roboty hydrotechniczne zmierzające do podwyższenia prawego obwałowania rzeki Bierawki w km 43+000 do 44+200. W realizacji tego zadania podkreślono dobrą współpracę pomiędzy kopalnią i Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, która ma ogromny wpływ na postęp prowadzonych prac.
Na zakończenie dokonano krótkiego podsumowania dotychczasowych 40. Zespołów porozumiewawczych ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów i podkreślono ich rolę jako platformy do osiągania porozumienia i wypracowywania stanowisk w szczególnie skomplikowanych i uciążliwych dla mieszkańców miasta Knurowa zadań.

do góry