Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

8 Listopada 2018

W czwartek, 8 listopada br. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary w Piekarach Śląskich, odbyło się 25. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

W spotkaniu, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, OUG w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej, Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich oraz zakładu górniczego KWK „Bobrek-Piekary”.

Przedstawiciele KWK „Bobrek-Piekary” omówili uchwałę dotyczącą występowania na terenie Piekar Śląskich wstrząsów wysokoenergetycznych, związanych z prowadzoną działalnością górniczą. Następnie przedstawili dane o zakresie eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale br. oraz planach wydobywczych na następne półrocze. Zgodnie z harmonogramem robót eksploatacyjnych kopalni, w styczniu 2019 roku planuje się uruchomienie ostatniej ściany wydobywczej na ruchu „Piekary”, z przewidywanym zakończeniem eksploatacji w I kwartale 2020 roku.   

Na wniosek przedstawicieli Urzędu Miasta szczegółowo omówione zostały wyniki pomiarów deformacji terenu oraz stanu technicznego budynków i infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Brzechwy, Partyzantów, Bednorza, Kolejowej, Sabały i Komunardów – objętych wpływami eksploatacji górniczej.

Przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przedstawili informację o stanie realizacji napraw szkód górniczych na terenie miasta Piekary Śląskie oraz o postępach w realizacji ugody dotyczącej naprawy szkody w niecce bezodpływowej „Montometu” w Piekarach Śląskich.

Szczególną uwagę poświęcono odpowiedzialności za szkody wywołane ruchem zakładu górniczego w związku z planowanym wydzieleniem z KWK „Bobrek-Piekary” zorganizowanej części zakładu górniczego – Ruchu Piekary I, który zostanie przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

do góry