Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

10 Maja 2013

9 maja br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 15 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Zastępca Burmistrza Mikołowa, przedstawiciele Urzędu Miasta, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., oraz przedstawiciele kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Bielszowice", "Bolesław Śmiały", "Halemba-Wirek" i "Budryk".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r., a także zakres eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2013 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Szczególną uwagę zwrócono na realizację robót hydrotechnicznych prowadzonych przez kopalnię "Bielszowice" na terenie dzielnicy Borowa Wieś.

do góry