Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

22 Kwietnia 2016

21 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 21. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy. Posiedzeniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył zastępca Burmistrza Mikołowa, przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego, Kompanii Węglowej S.A. oraz przedstawiciele kopalń: „Makoszowy”, „Bielszowice”, „Bolesław Śmiały”, „Halemba-Wirek”, „Budryk” i „Wujek”.

Na wstępie omówiono stan realizacji przez kopalnię „Bielszowice” dwóch uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu. Pierwsza z nich dotyczyła robót hydrotechnicznych na terenie dzielnicy Borowa Wieś. Druga uchwała podjęta na 20. posiedzeniu zespołu dotyczyła realizacji robót związanych z remontem ulicy Gliwickiej (DK 44) w Borowej Wsi. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto termin wykonania remontu z IV kwartału 2015 r. na wiosnę 2016 r. 29 marca br. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy zadania. Zespół porozumiewawczy podjął uchwałę o dalszym monitorowaniu realizacji obu przedsięwzięć na kolejnych posiedzeniach.

W dalszej części spotkania omówiono eksploatację górniczą prowadzoną w IV kwartale 2015 r. i w I kwartale 2016 r., a także eksploatację projektowaną w II i III kwartale 2016 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Z zaprezentowanego materiału wynika, że w IV kwartale 2015 r. i w I kwartale 2016 r. pod terenami gminy Mikołów eksploatację prowadziły dwie kopalnie: „Bielszowice” i „Bolesław Śmiały”, natomiast w II i III kwartale 2016 r. w granicach administracyjnych gminy Mikołów eksploatację planują kopalnie: „Bielszowice”, „Bolesław Śmiały”, „Budryk” i „Halemba-Wirek”. Przedstawiciele wszystkich kopalń omówili również zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych oraz oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu.

do góry