Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

20 Października 2011

19 października br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 12 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.
W obradach uczestniczył Zastępca Burmistrza Mikołowa, przedstawiciele Urzędu Miasta, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ", "Zachód" i "Wschód", Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz przedstawiciele Zakładów Górniczych.
Omówiono zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w II i III kwartale 2011 r.
oraz planowanej w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Szczególną uwagę zwrócono na realizację robót rekultywacyjnych i hydrotechnicznych prowadzonych przez kopalnie "Bielszowice" i "Sośnica-Makoszowy" na terenie dzielnicy Borowa Wieś.

do góry