Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

13 Kwietnia 2012

12 kwietnia br. w KWK "Knurów-Szczygłowice" odbyło się 35 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.
Obrady prowadził Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Knurowa, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., RZGW, Nadleśnictwa Rybnik oraz kopalni "Knurów-Szczygłowice". Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. oraz planowanej w II i III kwartale 2012 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na przebieg prac prowadzonych przez KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice, związanych z rekultywacją obszaru "Stara Dolina Potoku Wilcza" oraz na prowadzone działania poprzedzające eksploatację górniczą planowaną w rejonie przepustu PKP nad rzeką Bierawką i w rejonie potoku Czuchowskiego.

do góry