Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

26 Kwietnia 2019

W czwartek, 25 kwietnia br., w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Bielszowice, odbyło się 27. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

W spotkaniu, któremu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, przedstawiciele: Urzędu Miasta Ruda Śląska, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji oraz zakładów górniczych: PGG S.A. Oddział KWK „Ruda”, SRK S.A. Oddziały: KWK „Pokój” I i KWK „Śląsk”.

W pierwszej części posiedzenia omówiono aktualny stan doraźnych i docelowych przedsięwzięć dążących do regulacji zachwianych stosunków wodnych na terenie Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń podtopieniem w rejonie koryta potoku Bielszowickiego oraz przepustów pod ulicami 1 Maja i Kokota. Wskazano, że budowanie świadomości społeczności lokalnej ma również wpływ na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, argumentując, iż w trakcie czyszczenia ww. przepustów i odmulania dna potoku, często napotyka się nieczystości i odpady wrzucane przez mieszkańców. Dużo uwagi poświęcono likwidacji uciążliwego zastoiska wodnego przy osiedlu „Niebieskich Dachów” w Bykowinie, które jest powodem wielu skarg okolicznych mieszkańców. Omówiono również zaawansowanie robót hydrotechnicznych prowadzonych w rejonie Parku Strzelnica i ul. Basenowej oraz problematykę naprawy uszkodzonych wiaduktów w ciągach ulic Kochłowickiej i Orzeszkowej.

W dalszej części przedstawiciele ruchów zakładu górniczego KWK „Ruda” przedstawili sprawozdania z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2018 r. i I kwartału 2019 r. oraz o zamierzeniach eksploatacyjnych w okresie II i III kwartału 2019 r. Wskazano najważniejsze przedsięwzięcia związane z usuwaniem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego na terenie miasta Ruda Śląska, zakończonych w roku 2018 oraz planowanych w roku 2019. Omówiono wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, zwłaszcza w rejonach kościołów pw. św. Andrzeja Boboli i św. Wawrzyńca i Antoniego w dzielnicy Wirek. Przedstawiono dokumentację fotograficzną prac zabezpieczających, remontowych i naprawczych wykonanych w tych obiektach.

Następnie przedstawiciele zakładów górniczych należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., omówili aktualny stan likwidacji Oddziałów KWK „Pokój I” i KWK „Śląsk”. Omówiono również stan realizacji napraw szkód górniczych na terenie miasta Ruda Śląska, realizowanych przez SRK S.A.

Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali m.in Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, przedstawiciele Urzędu Miasta Ruda Śląska, zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz reprezentanci zakładów górniczych. Poruszono sprawę braku zabezpieczenia zapadliska przy szybie „Hugo”, zapożarowanego składowiska skały płonnej przy ul. Bukowej, a także problematykę nieuregulowanego stanu prawnego licznych działek na terenie miasta Ruda Śląska, co uniemożliwia wykonywanie remontów i napraw na tych działkach. Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska zaprosił wszystkich obecnych na kolejne, 28.  posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska, do siedziby Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

do góry