Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie komisji do spraw zagrożeń w kopalni Wieliczka

Posiedzenie komisji do spraw zagrożeń w kopalni Wieliczka

6 Kwietnia 2009

6 kwietnia 2009 r. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się trzecie posiedzenie Komisji powołanej przez Prezesa WUG w celu opiniowania stanu zagrożenia wodnego i zawałowego oraz podjęcia niezbędnych działań profilaktycznych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. w Wieliczce.

Podczas posiedzenia omówiono postęp prac powołanych w ramach komisji zespołów ds. zagrożeń zawałowych i wodnych. Zaprezentowano również ustalenia wynikające z ekspertyz dotyczących wpływu wykonanych robót górniczych na stateczność komory Warszawa i innych komór w jej rejonie, a także oddziaływania wytypowanych, niezlikwidowanych komór na poziomach I–III na wyrobiska trasy turystycznej i na powierzchnię terenu.

Na zakończenie odbyła się dyskusja, po której sformułowano wnioski dotyczące dalszych prac komisji.

do góry