Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu ds. projektów rozwojowych w zakresie (..)

Posiedzenie zespołu ds. projektów rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa pracy w kopalniach

6 Stycznia 2010

W dniu 6 stycznia 2010 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów rozwojowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach. W obradach wziął udział prezes WUG, dr inż. Piotr Litwa.
Zespół został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu określenia tematyki projektów rozwojowych w oparciu o wnioski sformułowane w sprawozdaniu powołanej przez Prezesa WUG Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego w Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia". Planowane projekty rozwojowe obejmą swoim zakresem:

  • opracowanie zasady likwidacji lub utrzymania chodników przyścianowych za frontem ściany w pokładach metanowych pod kątem projektowania i wykonania rozcinki złoża,
  • opracowanie jednoznacznego sposobu oceny poziomu zagrożenia pożarami endogenicznymi (w tym sposobu pobierania prób gazów ze zrobów) oraz zasady interpretacji wyników przy stosowaniu inertyzacji i pobierania prób z rurociągów odmetanowania,
  • opracowanie zasady nadzoru i kontroli dla stosowanych w kopalniach przyrządów pomiarowych.

Zespół działa pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szczepańskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej, a w jego członkami obok szefa WUG są: prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński z Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. Paweł Krzystolik z Głównego Instytutu Górnictwa oraz dr inż. Stanisław Trenczek z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.
Zgodnie z zarządzeniem nr 63/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespół zakończy prace w terminie do 28 lutego 2010 r.

do góry