Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji przez KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" i "Marcel"

31 Marca 2010
W dniu 30 marca 2010 r. w siedzibie OUG w Rybniku odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenami miast: Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy Gaszowice przez Kompanię Węglową S.A. Oddziały KWK "Rydułtowy-Anna" i "Marcel".

Posiedzenie otworzył i prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku mgr inż. Zbigniew Schinohl. W posiedzeniu uczestniczyli:
  • burmistrzowie: Pszowa, Radlina i Rydułtów, Wójt Gminy Gaszowice oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnika ds. Górnictwa,
  • przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A w Katowicach i KW S.A. Centrum Wydobywczego "Południe" w Rybniku,
  • przedstawiciele KW S.A. Oddziałów KWK "Marcel" i "Rydułtowy",
  • przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach,
  • przedstawiciele OUG w Rybniku.
Porządek spotkania obejmował:
  1. realizację wniosków z poprzedniego posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego,
  2. realizację warunków zawartych w postanowieniach opiniujących plany ruchu KW S.A. Oddziały KWK "Rydułtowy-Anna" i KWK "Marcel" oraz w opiniach właścicieli i administratorów ważniejszych obiektów i głównego uzbrojenia terenu do tych planów ruchu,
  3. zakres eksploatacji górniczej dokonanej w 2009 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu, a ponadto skutków zaistniałych wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, indukowanych działalnością górniczą,
  4. planowany zakres eksploatacji górniczej w 2010 r. wraz z prognozami wpływów,
  5. usuwanie szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2009 r.
Spotkanie zakończyła dyskusja wokół omawianych tematów.
do góry