Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego do spraw (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego do spraw eksploatacji pod terenami Knurowa

30 Października 2009

W dniu 30 października 2009 r. w KWK "Knurów" w Knurowie odbyło się 30. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Knurowa.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach Piotr Wojtacha. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., zastępca prezydenta Knurowa, pracownicy Urzędu Miasta Knurów, przedstawiciele RZGW, Nadleśnictwa Rybnik oraz przedstawiciele kopalń "Knurów" i "Szczygłowice". Omówiono zakres eksploatacji górniczej w II i III kwartale 2009 r. oraz w planowanej w IV kwartale 2009 r. i I kwartale 2010 r. z uwzględnieniem jej oddziaływania na powierzchnię terenu oraz zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na intensyfikację prac prowadzonych przez KWK "Szczygłowice", związanych z rekultywacją obszarów: "Stara Dolina Potoku Wilcza" i "Bierawka 1".

do góry