Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego do spraw (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego do spraw eksploatacji pod terenami Mikołowa

18 Listopada 2009

W dniu 18 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 8. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ", "Zachód" i "Wschód", Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, zastępca burmistrza Mikołowa.

Omówiono zakres eksploatacji górniczej w II i III kwartale 2009 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu oraz zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Podczas posiedzenia zostały także poruszone m.in. zagadnienia realizacji zadań hydrotechnicznych związanych z gospodarką wodną-ściekową, szczególnie w dzielnicy Borowa Wieś. Przedstawiciele KHW S.A. poinformowali o zainstalowaniu do końca listopada br. w dzielnicy Kamionka rejestratora przyspieszeń drgań gruntu AMAX.

Przekazano również informacje na temat planowanego zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz zadań profilaktycznych.

do góry