Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego
ds. oceny eksploatacji górniczej

17 Kwietnia 2009

W dniu 16 kwietnia 2009 r. w siedzibie dyrekcji KW S.A., Oddział KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Zarządu ZG SILTECH Sp. z o.o. w Zabrzu oraz Prezydent miasta Zabrze.

Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji warunków zawartych w postanowieniach opiniujących plany ruchu KWK "Bielszowice", KWK "Sośnica-Makoszowy" i ZG SILTECH Sp. z o.o. oraz w opiniach właścicieli i administratorów ważniejszych obiektów i głównego uzbrojenia terenu.

Ponadto omówiono zakres eksploatacji górniczej w 2008 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu, a ponadto skutków wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu wywołanych działalnością górniczą.

Przekazano również informacje na temat planowanego w 2009 r. zakresu eksploatacji górniczej  wraz z prognozami jej wpływów oraz poruszono problematykę usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2008 r.

do góry