Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Poszukiwania i rozpoznanie złóż węglowodorowych pod (..)

Poszukiwania i rozpoznanie złóż węglowodorowych pod nadzorem górniczym

24 Września 2015

23 września br. rozpoczęła się trzydniowa XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Organizacja prac geologicznych przy poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż węglowodorów w Polsce”. Patronat  honorowy nad obradami odbywającymi się w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce objął prezes WUG Mirosław Koziura.

W konferencji uczestniczy około 150 specjalistów z naftowych firm krajowych i światowych, przedstawicieli ośrodków naukowych i organów nadzoru górniczego.  Głównymi celami tego forum jest zapoznanie się z najnowszymi technologiami oraz wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy specjalistów. Tym samym służy ono zwiększeniu bezpieczeństwa pracy i pożarowego oraz ochronie środowiska. Organizatorem obrad jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział w Krośnie.

Podczas konferencji dyrektor Departamentu Górnictwa i Wiertnictwa WUG Krzysztof Król przestawi zagrożenia występujące w tym segmencie przemysłu surowcowego. Ponadto zapozna uczestników obrad z głównymi przyczynami wypadków w górnictwie otworowym oraz z działalnością kontrolną i profilaktyczną w tym sektorze. Ponadto główny specjalista z Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa Władysław Książek zapozna słuchaczy z aspektami prawnymi organizacji robót górniczych i geologicznych, wymogami dotyczącymi kwalifikacji średniego i wyższego dozoru w ruchu zakładu górniczego oraz planów ruchu i ratownictwa górniczego.

do góry