Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Powiadamianie o wstrząsach w KWK "Bobrek-Centrum"

Powiadamianie o wstrząsach w KWK "Bobrek-Centrum"

24 Maja 2010
Występujące w ostatnim okresie wstrząsy wysokoenergetyczne w KW S.A. Oddział KWK "Bobrek-Centrum" zaniepokoiły mieszkańców Piekar Śląskich. W związku z tym 20 maja 2010 r. odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, dyrektora Centrum Wydobywczego "Północ" i KWK "Bobrek-Centrum" oraz ZG "Piekary" z przedstawicielami Urzędu Miejskiego Piekary Śląskie.

Podczas spotkania przedstawiono przyczyny występujących wstrząsów. W północno-wschodniej części Bytomia prowadzona jest eksploatacja pokładu 620, w rejonie zaszłości eksploatacyjnych i intensywnej tektoniki uskokowej związanej z Uskokiem Radzionkowskim. Eksploatacja ta generuje wstrząsy wysokoenergetyczne odczuwalne przez mieszkańców Piekar Śląskich. Podczas spotkania podkreślono, że wstrząsy te powodują niewielkie przyspieszenia na terenie miasta. W związku z tym nie stanowią one zagrożenia dla obiektów budowlanych. Poinformowano także, że prowadzona eksploatacja może w dalszym ciągu powodować zjawiska sejsmiczne, odczuwalne przez mieszkańców.

W trakcie spotkania omówiono podejmowane działania profilaktyczne, mające na celu bezpieczne prowadzenie robót górniczych oraz bezpieczeństwo powszechne. Piotr Wojtacha, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach poinformował o wydanych decyzjach po ostatnich wstrząsach i obowiązujących procedurach (każdorazowo) po wystąpieniu wstrząsu wysokoenergetycznego.

Postanowiono, że o zaistnieniu wstrząsu wysokoenergetycznego na obszarze górniczym KW S.A. Oddział KWK "Bobrek-Centrum" bezzwłocznie powiadamiany będzie Urząd Miasta Piekary Śląskie, pomimo faktu, że obszar górniczy kopalni znajduje się poza granicami miasta. Podsumowując prowadzone rozmowy przedstawiciele Urzędu Miasta podkreślili, że przekazane informacje są dla nich istotne, ponieważ zaniepokojeni mieszkańcy, po wystąpieniu wysokoenergetycznych wstrząsów, zwracają się do nich z interwencjami.
do góry