Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w składzie Śląskiej (..)

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w składzie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy

19 Lutego 2024

W czwartek,15 lutego br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się uroczyste, inauguracyjne posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy nowej kadencji, powołanej z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotra Kalbrona.

Kadencja Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach wynosi dwa lata. Jej celem jest podejmowanie działań zmierzających do minimalizowania zagrożeń występujących w środowisku pracy w poszczególnych branżach na terenie województwa śląskiego, opracowywanie rozwiązań dotyczących poprawy warunków pracy w poszczególnych gałęziach przemysłu oraz inicjowanie działań mających na celu promowanie tzw. „dobrych praktyk” w zakresie bezpieczeństwa pracy.

W skład Rady wchodzą:

 • Piotr Kalbron - Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach - przewodniczący Rady,
 • Marek Bogusz - przewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Podbeskidzie,
 • Wacław Czerkawski - przewodniczący OPZZ Województwa Śląskiego,
 •  dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz - prof. WSB - Rektor Akademii WSB,
 • Michał Gawroński - przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich,
 • Dominik Kolorz - przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego,
 • dr hab. n. med. Oskar Kowalski - prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Izabela Kurczyńska - dyrektor Oddziału ZUS w Chorzowie,
 • Marcin Materna - prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Śląsk,
 • dr Janusz Michałek - prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • dr inż. Adam Mirek - prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
 • Wiktor Pawlik - prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach,
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa - dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz - wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Śląsk,
 • Jacek Strączyński - przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego,
 • Dariusz Trzcionka - wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, członek Rady Ochrony Pracy,
 • Krystian Włosek - prezes zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Katowicach,
 • prof. UE dr hab. Jan Wojtyła - rektor Senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek Rady Ochrony Pracy.

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru zastępców przewodniczącego Śląskiej Rady. Zostali nimi prof. Jan Wojtyła oraz dr Janusz Michałek. Następnie przedstawiono działalność nadzorczo-kontrolną, prewencyjną i promocyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w roku 2023. Podczas dyskusji członkowie Rady zgłosili propozycje tematyki kolejnych spotkań zaplanowanych na 2024 rok.

Kolejne posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy zaplanowano na maj 2024 r.

do góry