Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Problematyka odkrywkowej i otworowej eksploatacji złóż (..)

Problematyka odkrywkowej i otworowej eksploatacji złóż kopalin

29 Listopada 2023

We wtorek, 28 listopada br. dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach uczestniczył w seminarium nt. „Problematyki odkrywkowej i otworowej eksploatacji złóż kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzonych w 2023 r.”, które odbyło się w Busku-Zdroju.

Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Kielcach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych oraz osoby kierownictwa i dozoru ruchu z zakładów górniczych wydobywających kopaliny na terenie województwa świętokrzyskiego.

Podczas wydarzenia dyrektor OUG w Kielcach, Marzena Rabiasz wygłosiła referat dotyczący zmian w przepisach ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzonych nowelą z dnia 16 czerwca br. W dyskusji na ten temat odnoszono się głównie do zmian przepisów w zakresie kwalifikacji górniczych oraz szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych.

Uczestnicy seminarium mieli również możliwość zapoznania się ze sposobami wykorzystywania w lecznictwie sanatoryjnym wód leczniczych wydobywanych w Uzdrowiskowym Zakładzie Górniczym „Busko” oraz z obiektami Sanatorium „Włókniarz”.

do góry