Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Projekt rozporządzenia w sprawie UGBKUE przyjęty na (..)

Projekt rozporządzenia w sprawie UGBKUE przyjęty na kolegium resortu środowiska

30 Stycznia 2009

W dniu 28 stycznia br. kolegium resortu środowiska przyjęło projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. Przygotowany w Wyższym Urzędzie Górniczym projekt zostanie obecnie skierowany do konsultacji społecznych, a następnie do uzgodnień międzyresortowych. Projektowany akt ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 864 z późn. zm.).

Najistotniejsza różnica między projektem a obowiązującym rozporządzeniem dotyczy przejęcia przez dyrektora UGBKUE od dyrektorów okręgowych urzędów górniczych zadań w zakresie nadzoru i kontroli nad szybami i szybikami. W aktualnym stanie prawnym  w obszarze właściwości dyrektora UGBKUE pozostaje wyłącznie wyposażenie szybów i szybików. Rozwiązanie to powoduje, że ta sama przestrzeń w podziemnym zakładzie górniczym podlega nadzorowi i kontroli dwóch różnych organów nadzoru górniczego. Stanowi to nieuzasadnione utrudnienie dla działalności przedsiębiorców górnictwa podziemnego. Ograniczenie uciążliwości administracyjnej w tym zakresie wpisuje się w realizację polityki Rządu, a także w założenia zrealizowane w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zaproponowane rozwiązanie przyczyni się również do ujednolicenia nadzoru i kontroli nad jednymi z najistotniejszych obiektów z punktu widzenia ruchu podziemnego zakładu górniczego, począwszy od ich budowy, poprzez ruch, aż do likwidacji. Umożliwi kompleksowe prowadzenie kontroli szybów (łącznie z obudową i urządzeniami wyciągowymi) oraz szybsze podejmowanie ewentualnych działań zapobiegawczych. Konsekwencją zaproponowanego rozwiązania jest powierzenie dyrektorowi UGBKUE właściwości w zakresie budynków nadszybia. Obydwie propozycje zracjonalizują koszty funkcjonowania urzędów górniczych oraz zapewnią efektywność ich działania.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie UGBKUE

 

do góry