Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Radlin: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Radlin: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

25 Marca 2014

25 marca w Radlinie odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenami miast: Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy Gaszowice, prowadzonej przez KW S.A. Oddział KWK: "Rydułtowy-Anna" i "Marcel".
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stron tego zespołu, tj.: Urzędów Miast: Rybnika, Rydułtów, Radlina i Pszowa, Urzędu Gminy Gaszowice, KW S.A. Oddziałów KWK: Marcel
i "Rydułtowy-Anna" oraz OUG w Rybniku. Ponadto w posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego - Piotr Wojtacha, dyrektor Departamentu OSG i przedstawiciel Kompanii Węglowej S.A.
Porządek spotkania obejmował:
1. Rrealizację wniosków z poprzedniego posiedzenia.
2. Zakres eksploatacji górniczej dokonanej w 2013 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu, a ponadto skutków zaistniałych wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, indukowanych działalnością górniczą.
3. Usuwanie szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2013 r.
4. Planowany zakres eksploatacji górniczej w 2014 r. wraz z prognozami wpływów tej eksploatacji.
W ramach przeprowadzonej dyskusji poruszono m.in. zagadnienia:
- występowania wstrząsów wysokoenergetycznych,
- rekultywacji zwałowisk odpadów pogórniczych,
- regulacji rzek i potoków,
- budynków nadmiernie wychylonych oraz odszkodowanych i nadal zamieszkałych.

do góry