Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Raport o stanie zachorowalności na choroby zawodowe w (..)

Raport o stanie zachorowalności na choroby zawodowe w górnictwie i w Polsce
w 2007 roku

7 Sierpnia 2008

W Wyższym Urzędzie Górniczym opracowano "Raport o stanie zachorowalności na choroby zawodowe w górnictwie i w Polsce w 2007 roku".

Raport wskazuje, że w porównaniu z rokiem 2006 liczba stwierdzanych chorób zawodowych w Polsce zwiększyła się o 5%. W górnictwie zanotowano 608 przypadków chorób zawodowych, co stanowi 19% chorób zawodowych w Polsce. Struktura zachorowalności na poszczególne jednostki chorobowe stwierdzone w 2007 r. jest następująca:

- pylice płuc: 81%,
- trwały ubytek słuchu: 9%,
- zespół wibracyjny: 5%,
- przewlekłe zapalenie oskrzeli: 1%,
- inne choroby zawodowe: 4% .

Poważnym problemem medycznym i społecznym nadal pozostają pylice płuc (ok. 500 przypadków zachorowań na rok).

W Raporcie przedstawiono następujące wnioski:

  1. w Polsce i w polskim górnictwie, w latach 2003–2005, zaobserwowano systematyczną poprawę higieny pracy, czego dowodem była malejąca liczba stwierdzanych chorób zawodowych,
  2.  w 2006 roku w górnictwie nastąpiło odwrócenie tego procesu, a tendencja wzrostowa liczby chorób zawodowych jest obserwowana również w 2007 roku,
  3. może to świadczyć o pogarszaniu się higieny pracy w polskim górnictwie, szczególnie w górnictwie węgla kamiennego,
  4. nadal najpoważniejszym problemem medycznym i społecznym są pylice płuc, a stwierdzanie corocznie około 500 przypadków zachorowań w górnictwie węglowym jest w najwyższym stopniu niepokojące,
  5. tak wysoka zachorowalność na pylice płuc jest następstwem nieskutecznej profilaktyki chorób zawodowych,
  6. konieczna jest stała analiza poszczególnych ogniw służb medycyny pracy w zakresie profilaktyki zachorowań na pylicę płuc i kontynuowanie zdecydowanych działań nadzoru górniczego w tym zakresie,
  7. jeżeli obserwowane tendencje utrzymają się w 2008 roku, należy dokonać ponownej analizy funkcjonowania całego systemu profilaktyki zachorowań na pylicę płuc w polskim górnictwie.

"Raport o stanie zachorowalności na choroby zawodowe w górnictwie i w Polsce w 2007 roku" będzie opublikowany w miesięczniku WUG "Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie".

do góry