Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji (..)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

2 Stycznia 2012

W dniu 30 grudnia 2011 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
(Dz. U. Nr 291, poz. 1713). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., jednocześnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 163, poz. 981).

do góry