Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Rybnik: Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

1 Grudnia 2011
30 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której udział wzięli przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach oraz KW S.A. Centrum Wydobywczego "Południe" w Rybniku.
Program narady obejmował m.in.:
1. Stan bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach, nadzorowanych przez OUG w Rybniku w minionym okresie 2011 r. oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym wpływ tzw. "czynnika ludzkiego".
2. Przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych od ostatniej narady, wynikające z nich wnioski na przyszłość oraz podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne.
3. Omówienie stanu zagrożeń, ich monitorowanie oraz stosowana profilaktyka, w rejonach zakwalifikowanych do szczególnie zagrożonych.
4. Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez Urząd w minionym okresie 2011 r.
5. Sprawy bieżące, a w tym:
- niekorzystne trendy w zakresie kształtowania się stanu bezpieczeństwa pracy w nadzorowanych zakładach górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz omówienie planowanych działań organizacyjno-technicznych, mających na celu zmniejszenie ilości wypadków i niebezpiecznych zdarzeń,
- zwiększenie nadzoru nad działalnością firm usługowych w ruchu zakładów górniczych.
do góry