Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Rybnik: Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

8 Marca 2012

7 marca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział Dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG mgr inż. Janusz Malinga oraz przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach. Program narady obejmował m.in.:
• Stan bezpieczeństwa pracy w roku 2011 oraz w minionym okresie br. w podziemnych zakładach górniczych, w tym w nadzorowanych przez rybnicki urząd.
• Przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych od ostatniej narady:
- wypadek śmiertelny z dnia 25.01.2012 r. - JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch Zofiówka,
- wypadek ciężki z dnia 30.01.2012 r. - JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch Zofiówka,
- wypadek ciężki z dnia 17.02.2012 r. - JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch Borynia,
- wypadek lekki z dnia 25.02.2012 r. - JSW S.A. KWK "Krupiński"
oraz wynikające z nich wnioski na przyszłość, podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne.
• Przyczyny zapalenia, pożaru i wypadku zbiorowego zaistniałych w dniu 5 maja 2011 r. w JSW S.A. KWK "Krupiński" w Suszcu.
• Realizację wniosków Komisji powołanej przez Prezesa WUG, dla zbadania przyczyn i okoliczności ww. zdarzenia.
• Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez tut. Urząd w roku 2011 oraz w minionym okresie roku 2012.
• Sprawy bieżące, w tym:
- tryb zatwierdzania dodatków do planu ruchu,
- zgłaszanie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń,
- stwierdzanie kwalifikacji osób dozoru i kierownictwa podziemnych zakładów górniczych,
- ustalenia dotyczące likwidacji ścian.

do góry